UWAGA MIESZKAŃCY GMINY ŁĘCZYCE

PRZYPOMINAMY, ŻE ZOSTAŁ ZMIENIONY TEGOROCZNY ZAKRES ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH. SZCZEGÓŁY DOSTĘPNE W ZAKŁADCE HARMONOGRAM.

 

WPROWADZAMY USŁUGĘ DOSTARCZANIA I ODBIORU WORKÓW TYPU BIG-BAG

POSIADAMY W OFERCIE BIG-BAGI 1MNA GRUZ, ODPADY BUDOWLANO-POREMENTOWE, ŚMIECI ZMIESZANE I INNE. USTALANIE SZCZEGÓŁÓW (CENA, DOSTARCZENIE, ODBIÓR, RODZAJ ŚMIECI JAKIE BĘDĄ W WORKU) POPRZEZ KONTAKT TELEFONICZNY Z BIUREM (58-678-23-39 / 512-304-312) LUB OSOBIŚCIE W NASZYM BIURZE.

 

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY LUZINO

PRZYPOMINAMY MIESZKAŃCOM GMINY LUZINO, ŻE ODPADY KUCHENNE (RESZTKI JEDZENIA ZBIERANE WRAZ Z ODPADAMI ZMIESZANYMI ORAZ POPIOŁEM) W DNIU ODBIORU MUSZĄ BYĆ UMIESZCZONE W ODPOWIEDNIM POJEMNIKU KOLORU BRĄZOWEGO (LUB INNEGO WŁAŚCIWIE OZNAKOWANEGO) LUZEM BĄDŹ W MAŁYCH WORECZKACH BIODEGRADOWALNYCH DOSTARCZANYCH PRZEZ NAS. ODPADY UMIESZCZONE W NIEPRAWIDŁOWYM POJEMNIKU LUB W NIEODPOWIEDNICH WORKACH NIE ZOSTANĄ ODEBRANE.

 

  

 UWAGA MIESZKAŃCY GMINY LUZINO

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z WYTYCZNYMI PRZEKAZANYMI OD ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW ''EKO DOLINA'', OPAKOWANIA PO SIANOKISZONKACH (FOLIE, WORKI JUTOWE ITP.) NIE BĘDĄ ODBIERANE BEZPŁATNIE W RAMACH SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW. PODANY ODPAD MOŻNA ZDAĆ ZA OPŁATĄ, PO UPRZEDNIM KONTAKCIE Z NASZYM BIUREM.

 

    

PRZYPOMINAMY, ŻE ODPADY W DNIU WYWOZU MUSZĄ BYĆ WYSTAWIONE DO GODZINY 7:00

 

 

ZASADY SEGREGACJI DLA GMINY LUZINO NA ROK 2020

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

ZASADY SEGREGACJI DLA GMINY ŁĘCZYCE NA ROK 2020

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

ODPADY WIELKOGABARYOWE NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 7:00 W DNIU ODBIORU LUB DZIEŃ WCZEŚNIEJ, ZOBOWIĄZUJE SIĘ WŁAŚCICIELI DO WYSTAWIANIA ODPADÓW PRZED FURTKĘ, BRAMĘ, DO DROGI LUB CHODNIKA, W SPOSÓB NIEUTRUDNIAJĄCY RUCH PIESZYCH I PRZEJAZD POJAZDÓW. ODPADY WYSTAWIONE W INNYM MIEJSCU (NP. W GŁĘBI PODWÓRKA) NIE BĘDĄ ODBIERANE. UPRAWNIONYMI OSOBAMI DO ODBIORU ODPADÓW SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRACOWNICY FIRMY „EKO LOGISTIK” ODBIERAJĄCY ODPADY DO OZNAKOWANYCH POJAZDÓW. JEŚLI JEST TO MOŻLIWE PROSIMY O ZWRÓCENIE UWAGI NA OSOBY DOKONUJĄCE DEMONTAŻU ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH I METALOWYCH (TZW. „ZŁOMIARZE”). SPRZĘT NIEKOMPLETNY NIE BĘDZIE ODBIERANY.

 

 

 

PSZOK - GMINA LUZINO

Luzino, ul. Przemysłowa 13 

 

CZAS DZIAŁANIA PUNKTU:

 

Od PONIEDZIAŁKU do SOBOTY od 09:00 do 14:00

 

WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:

przyjmowania odpadów dostarczanych przez mieszkańców gminy Luzino oraz gminy Łęczyce po okazaniu dokumentu potwierdzającego ich zamieszkanie na terenie w.w. gmin (jako podstawa do możliwości nieodpłatnego przyjęcia odpadów). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

RODZAJE ODPADÓW ODBIERANYCH W PUNKCIE:

 

   Odpady selektywnie zbierane:

 

  - Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe

 

  - Papier i tektura

 

  - Szkło

 

  - Odpady zielone biodegradowalne (trawa, liście itd.)

 

 

  Czysty gruz do 5 mrocznie od gospodarstwa domowego:

 

   - skute posadzki, kafelki, cegły, pustaki

 

   - armatura sanitarna (umywalki, muszle klozetowe, bidety)

 

 

  Odpady wielkogabarytowe:

 

   - małogabarytowy zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (w ilości nieograniczonej)

 

   - meble (łóżka, szafy, komody, krzesła, stoły itd. (w ilości nieograniczonej)

 

   - opony samochodowe, motocyklowe, rowerowe, od taczek (do 4 sztuk rocznie na gospodarstwo domowe), 

 

   - odzież i tekstylia (i ilości nieograniczonej)

 

   - wózki dziecięce, duże zabawki, pościel, drewniane i plastikowe skrzynki/beczki (za wyjątkiem po olejach,    smarach i substancjach niebezpiecznych), armatura sanitarna (i ilości nieograniczonej)

  

   - wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (w ilości nieograniczonej)

 

 Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny musi być kompletny (np. lodówka nie może być bez agregatu, telewizor musi mieć kineskop i elektronikę). Nie musi być sprawny.

 

 

 

  Odpady niebezpieczne:

   

   - farby, lakiery, kleje, żywice, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje, przeterminowane leki - w ilości nieograniczonej.