INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH 16.04 I 18.04 BIURO ORAZ PSZOK BĘDĄ NIECZYNNE.

PSZOK W DNIACH 11.04-15.04 BĘDZIE CZYNNY OD GODZINY 7:30-14:00.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

INFORMUJEMY, ŻE NA NASZEJ STRONIE W ZAKŁADCE HARMONOGRAM DOSTĘPNE SĄ HARMONOGRAMY WYWOZÓW NIECZYSTOŚCI STAŁYCH NA ROK 2022

 

INFORMUJEMY, ŻE DNIA 31.12 (PIĄTEK) PSZOK ORAZ BIURO BĘDĄ CZYNNE DO GODZINY 12:00. 

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

 

INFROMUJEMY, ŻE FIRMA ORAZ PSZOK BĘDĄ NIECZYNNE W DNIACH 24.12 - 26.12.

ŻYCZYMY WESOŁYCH I BEZPIECZNYCH ŚWIĄT.

 

 

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY LUZINO

Jeśli umieszczają Państwo odpady typu "trawa" w pojemniku koloru brązowego prosimy o jego oznakowanie  napisem "odpady zielone / trawiaste" (naklejka, napis, kartka)
Zasadniczym sposobem gromadzenia tych odpadów są worki.
Pojemniki koloru brązowego bez oznaczenia są przeznaczone do gromadzenia odpadów "kuchennych"
Brak właściwego oznakowania pojemnika może doprowadzić do sytuacji, że odpady zielone nie zostaną odebrane
 

 

 

W UWAGI NA DUŻĄ LICZBĘ ZAKAŻEŃ COVID-19 ORAZ WPROWADZENIE NOWYCH OBOSTRZEŃ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU, PROSIMY O MOŻLIWIE NAJWIĘKSZE OGRANICZENIE PRZYJŚĆ DO NASZEJ FIRMY. PRZYPOMINAMY, ŻE WSZYSTKIE SPRAWY ORAZ INFORMACJE SĄ DOSTĘPNE POPRZEZ KONTAKT TELEFONICZNY/MAILOWY.

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ O OBOWIĄZKU NOSZENIA MASEK OCHRONNYCH.

 

 

INFORMUJEMY, ŻE WPROWADZAMY DO NASZEJ OFERTY USŁUGI RĘBAKIEM NA OBSZARZE GMINY LUZINO ORAZ OKOLIC. WYCINKA DRZEW, KRZEWÓW, ZRĘBKOWANIE. WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM 509-229-858

  

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY ŁĘCZYCE

PRZYPOMINAMY, ŻE ZOSTAŁ ZMIENIONY TEGOROCZNY ZAKRES ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH. SZCZEGÓŁY DOSTĘPNE W ZAKŁADCE HARMONOGRAM.

 

WPROWADZAMY USŁUGĘ DOSTARCZANIA I ODBIORU WORKÓW TYPU BIG-BAG

POSIADAMY W OFERCIE BIG-BAGI 1MNA GRUZ, ODPADY BUDOWLANO-POREMENTOWE, ŚMIECI ZMIESZANE I INNE. USTALANIE SZCZEGÓŁÓW (CENA, DOSTARCZENIE, ODBIÓR, RODZAJ ŚMIECI JAKIE BĘDĄ W WORKU) POPRZEZ KONTAKT TELEFONICZNY Z BIUREM (58-678-23-39 / 512-304-312) LUB OSOBIŚCIE W NASZYM BIURZE.

 

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY LUZINO

PRZYPOMINAMY MIESZKAŃCOM GMINY LUZINO, ŻE ODPADY KUCHENNE (RESZTKI JEDZENIA ZBIERANE WRAZ Z ODPADAMI ZMIESZANYMI ORAZ POPIOŁEM) W DNIU ODBIORU MUSZĄ BYĆ UMIESZCZONE W ODPOWIEDNIM POJEMNIKU KOLORU BRĄZOWEGO (LUB INNEGO WŁAŚCIWIE OZNAKOWANEGO) LUZEM BĄDŹ W MAŁYCH WORECZKACH BIODEGRADOWALNYCH DOSTARCZANYCH PRZEZ NAS. ODPADY UMIESZCZONE W NIEPRAWIDŁOWYM POJEMNIKU LUB W NIEODPOWIEDNICH WORKACH NIE ZOSTANĄ ODEBRANE.

 

  

 UWAGA MIESZKAŃCY GMINY LUZINO

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z WYTYCZNYMI PRZEKAZANYMI OD ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW ''EKO DOLINA'', OPAKOWANIA PO SIANOKISZONKACH (FOLIE, WORKI JUTOWE ITP.) NIE BĘDĄ ODBIERANE BEZPŁATNIE W RAMACH SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW. PODANY ODPAD MOŻNA ZDAĆ ZA OPŁATĄ, PO UPRZEDNIM KONTAKCIE Z NASZYM BIUREM.

 

    

PRZYPOMINAMY, ŻE ODPADY W DNIU WYWOZU MUSZĄ BYĆ WYSTAWIONE DO GODZINY 7:00

 

 

ZASADY SEGREGACJI DLA GMINY LUZINO NA ROK 2022

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

ZASADY SEGREGACJI DLA GMINY ŁĘCZYCE NA ROK 2022

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

ODPADY WIELKOGABARYOWE NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 7:00 W DNIU ODBIORU LUB DZIEŃ WCZEŚNIEJ, ZOBOWIĄZUJE SIĘ WŁAŚCICIELI DO WYSTAWIANIA ODPADÓW PRZED FURTKĘ, BRAMĘ, DO DROGI LUB CHODNIKA, W SPOSÓB NIEUTRUDNIAJĄCY RUCH PIESZYCH I PRZEJAZD POJAZDÓW. ODPADY WYSTAWIONE W INNYM MIEJSCU (NP. W GŁĘBI PODWÓRKA) NIE BĘDĄ ODBIERANE. UPRAWNIONYMI OSOBAMI DO ODBIORU ODPADÓW SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRACOWNICY FIRMY „EKO LOGISTIK” ODBIERAJĄCY ODPADY DO OZNAKOWANYCH POJAZDÓW. JEŚLI JEST TO MOŻLIWE PROSIMY O ZWRÓCENIE UWAGI NA OSOBY DOKONUJĄCE DEMONTAŻU ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH I METALOWYCH (TZW. „ZŁOMIARZE”). SPRZĘT NIEKOMPLETNY NIE BĘDZIE ODBIERANY.

 

 

 

PSZOK - GMINA LUZINO

Luzino, ul. Przemysłowa 13 

 

CZAS DZIAŁANIA PUNKTU:

 

Od PONIEDZIAŁKU do SOBOTY od 09:00 do 14:00

 

WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:

przyjmowania odpadów dostarczanych przez mieszkańców gminy Luzino oraz gminy Łęczyce po okazaniu dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za odpady w gminie za dany miesiąc (jako podstawa do możliwości nieodpłatnego przyjęcia odpadów) oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

RODZAJE ODPADÓW ODBIERANYCH W PUNKCIE:

 

   Odpady selektywnie zbierane:

 

  - Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe

 

  - Papier i tektura

 

  - Szkło

 

  - Odpady zielone biodegradowalne (trawa, liście itd.)

 

 

  Czysty gruz do 5 mrocznie od gospodarstwa domowego:

 

   - skute posadzki, kafelki, cegły, pustaki

 

   - armatura sanitarna (umywalki, muszle klozetowe, bidety)

 

 

  Odpady wielkogabarytowe:

 

   - małogabarytowy zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (w ilości nieograniczonej)

 

   - meble (łóżka, szafy, komody, krzesła, stoły itd. (w ilości nieograniczonej)

 

   - opony samochodowe, motocyklowe, rowerowe, od taczek (do 4 sztuk rocznie na gospodarstwo domowe), 

 

   - tekstylia (materace, poduszki itp.) (i ilości nieograniczonej)

 

   - wózki dziecięce, duże zabawki, pościel, drewniane i plastikowe skrzynki/beczki (za wyjątkiem po olejach,    smarach i substancjach niebezpiecznych), armatura sanitarna (i ilości nieograniczonej)

  

   - wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (w ilości nieograniczonej)

 

 Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny musi być kompletny (np. lodówka nie może być bez agregatu, telewizor musi mieć kineskop i elektronikę). Nie musi być sprawny.

 

 

 

  Odpady niebezpieczne:

   

   - farby, lakiery, kleje, żywice, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje, przeterminowane leki - w ilości nieograniczonej.