U W A G A   !!!

           Firma Ekologistik Usługi Komunalno- Transportowe informuje, że w dniu 20.04.2019 r. (Wielka Sobota) Punkt  Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych  znajdujący się  w  Luzinie ul. Przemysłowa 13  będzie nieczynny. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W KROKOWEJ ODDZIAŁ LUZINO

Nr konta : 42 8349 0002 0013 1599 3000 0010

 

PSZOK - GMINA LUZINO

Luzino, ul. Przemysłowa 13 

 

CZAS DZIAŁANIA PUNKTU:

Od 01.01.2018r. do 31.12.2018r

 

Punkt czynny jest od PONIEDZIAŁKU do SOBOTY od 09:00 do 14:00

 

WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:

przyjmowania odpadów dostarczanych przez mieszkańców gminy Luzino, po okazaniu dokumentu potwierdzającego ich zamieszkanie na terenie gminy Luzino (np. dowód osobisty, prawa jazdy, umowa najmu lokalu mieszkalnego bądź potwierdzenie dokonania opłat na rzecz Gminy Luzino za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

 

 

RODZAJE ODPADÓW ODBIERANYCH W PUNKCIE:

 

SZKŁO - w ilości nieograniczonej. Do frakcji szkła zaliczamy m.in.: opakowania szklane bezbarwne i kolorowe po produktach spożywczych, kosmetycznych, chemicznych z gospodarstwa domowego np.: butelki, słoiki;

PLASTIK (tworzywa sztuczne) i metale ? w ilości nieograniczonej. Do powyższej frakcji zaliczamy m.in.: wszystkie worki foliowe, folię aluminiową, opakowania po chipsach, kawie, jogurtach, serkach, opakowania po wędlinach, owocach, warzywach itp., butelki po napojach, chemii gospodarczej, nakrętki, doniczki plastikowe, wiaderka, drobne odpady metalowe tj: zakrętki od słoików, butelek, puszki aluminiowe, metalowe

 
PAPIER, TEKTURA I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE - w ilości nieograniczonej. Do powyższej frakcji zaliczamy m.in.: każdy rodzaj papieru: gazetowy, pakowy, kredowy, książki, tektura, opakowania wielomateriałowe (kartoniki po napojach, mleku)

ODPADY ZIELONE - w ilości nieograniczonej. Do frakcji odpadów zielonych zaliczamy: skoszoną trawę, liście, gałęzie krzewów i konary drzew, choinki w okresie poświątecznym;

MAŁOGABARYTOWY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY - w ilości nieograniczonej; SPRZĘT MUSI BYĆ KOMPLETNY (np. lodówka nie może być bez agregatu, telewizor musi mieć kineskop i elektronikę), NIE MUSI BYĆ SPRAWNY.

KOMUNALNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE, W TYM WIELKOGABARYTOWY zużyty sprzętu elektryczny i elektroniczny - w ilości nieograniczonej

ZUŻYTE OPONY - od samochodów osobowych, rowerów , taczek i motocykli w ilości 4 szt. rocznie od gospodarstwa domowego.

Przez odpady wielkogabarytowe należy rozumieć odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych- m.in. meble, armatura sanitarna, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach;

CZYSTY GRUZ BUDOWLANY- w ilości do 5m3 rocznie od gospodarstwa domowego. Do czystego gruzu budowlanego zaliczamy: odłamki, okruchy ceramiki budowlanej, betonu i kamienia;

ODPADY NIEBEZPIECZNE - w ilości nieograniczonej, w szczególności: farby, lakiery, kleje, żywice, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje, przeterminowane leki;